Cultuurplein De Fryske Marren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Website: https://www.cultuurpleindefryskemarren.frl

Postadres:
Cultuurplein De Fryske Marren
p.a. Johan Heegsma
Sportfjild 1
8561 GP Balk

Johan Heegsma is de Functionaris Gegevensbescherming van Cultuurplein De Fryske Marren. Hij is te bereiken via voorzitter@cultuurpleindefryskemarren.frl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cultuurplein De Fryske Marren verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken
Cultuurplein De Fryske Marren analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. We slaan geen cookies op op jouw browser. Wij anonimiseren altijd jouw IP-adres.

Hoe lang we gegevens bewaren
Cultuurplein De Fryske Marren bewaart de gegevens over jouw surfgedrag op de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cultuurplein De Fryske Marren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cultuurplein De Fryske Marren gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Op het moment verzamelen wij geen persoonsgegevens, dus kunnen wij deze ook niet verstrekken, aanpassen of verwijderen.