Wat is het Cultuurplein?

Op 13 april 2016 is het Cultuurplein opgericht in aanwezigheid van wethouder D. Durksz. In het Cultuurplein zijn de culturele instellingen en verenigingen vertegenwoordigd.

De deelnemers aan het Cultuurplein zijn betrokken inwoners van De Fryske Marren die zich willen inzetten voor een bruisend cultureel klimaat i.s.m. de culturele instellingen. De deelnemers zijn in die zin vrijwilligers, zij hebben een achterban die actief is als amateurs op de terreinen muziek, koren, toneel, cultureel erfgoed en de beeldende kunst.

Uitwisseling van kennis en ervaringen, afstemmen en elkaar helpen, staat ons voor ogen in het bevorderen en stimuleren van het culturele klimaat in De Fryske Marren.

Toen er in de tweede wereldoorlog aan Winston Churchill werd gevraagd of er niet bezuinigd kon worden op cultuur om de oorlogskosten te dragen, zei Churchill: ‘Maar waar vechten we dan nog voor?’

Hoe is het Cultuurplein ontstaan en wat zijn onze doelstellingen?

Enerzijds door onvrede over het gemeentelijk cultuurbeleid waardoor verenigingen en instellingen te maken kregen met forse bezuinigingen. Anderzijds door de wil om samen te werken en op te komen voor een bruisend kunst- en cultuurklimaat in De Fryske Marren.

Het Cultuurplein heeft de volgende doelstellingen:

• op hoofdlijnen vertegenwoordigen bij de gemeente;
• ondersteunen bij het zoeken naar samenwerking en afstemming;
• stimuleren en initiëren van gezamenlijke culturele activiteiten;
• promoten en afstemmen van culturele activiteiten.

De deelnemers aan het Cultuurplein doen dat op vrijwillige basis en vanuit betrokkenheid. Dat betekent dat een ieder die dit deelt en zich wil inzetten voor de doelstellingen zich kan aansluiten bij het Cultuurplein.