E-mail

Algemeen e-mailadres (voor aanmelden evenementen, nieuwsberichten, vragen of opmerkingen): info@cultuurpleindefryskemarren.frl.

E-mailadres betreffende de bijeenkomsten: voorzitter@cultuurpleindefryskemarren.frl.

Postadres

Cultuurplein De Fryske Marren
p.a. Johan Heegsma
Sportfjild 17
8561 GP Balk