Geachte relatie/samenwerkingspartner,

De Raad van Toezicht heeft mevrouw Rixt Heegsma per 1 juni 2020 benoemd als de nieuwe directeur/bestuurder van Bibliotheken Mar en Fean. Ze volgt hierbij mevrouw Sytske Atsma op die per 10 juli 2020 afscheid neemt vanwege pensionering. 

Mevrouw Heegsma kent de wereld van de bibliotheken goed; de afgelopen 7 jaar was zij lid en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Flevomeer Bibliotheek. Haar basis ligt in haar studie Nederlandse taal en letterkunde. Zij heeft veel met Raden van Toezicht en bestuurders gewerkt vanuit haar huidige adviespraktijk. Ook heeft zij ervaring opgedaan in uiteenlopende advies- en interimopdrachten. Hierbij vallen de nadruk op personeelsbeleid en het aansturen van grotere organisaties in een complexe context op. Zij heeft zich na haar studie Nederlands ook theoretisch verder geschoold op de gebieden van personeelsbeleid, goed bestuur en toezicht. Mevrouw Heegsma wil in nauwe samenwerking met een ieder binnen onze organisatie werken aan het waarmaken van onze ambitie zoals beschreven in ‘Nieuwe wegen: denken, durven en doen’. Mevrouw Heegsma is strategisch sterk en heeft veel affiniteit met de maatschappelijke thema’s die bij de bibliotheek de focus hebben. 

We wensen mevrouw Heegsma veel succes en vooral veel plezier bij Bibliotheken Mar en Fean. Op een later tijdstip, wanneer het weer tot de mogelijkheden behoort na de coronacrisis, maakt zij kennis met alle partners in onze gemeenten en in het bibliothekennetwerk en zult u haar ongetwijfeld snel ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

namens de Raad van Toezicht,

de heer drs. H.G.J. Steur, voorzitter Raad van Toezicht Bibliotheken Mar en Fean

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierPost comment