Rixt Heegsma nieuwe directeur/bestuurder van Bibliotheken Mar en Fean

Geachte relatie/samenwerkingspartner, De Raad van Toezicht heeft mevrouw Rixt Heegsma per 1 juni 2020 benoemd als de nieuwe directeur/bestuurder van Bibliotheken Mar en Fean. Ze volgt hierbij mevrouw Sytske Atsma op die per 10 juli 2020 afscheid neemt vanwege pensionering.  Mevrouw Heegsma kent de wereld van de bibliotheken goed; de afgelopen 7 jaar was zij…