Bij de Gemeente de Fryske Marren is de subsidiepot voor Culturele projecten nog niet leeg. Reden te meer om, als je plannen hebt voor een project in de komende maanden, ook te denken aan subsidieaanvraag bij de Gemeente de Fryske Marren. Het is mogelijk om tot 8 weken voor de uitvoering van het project een aanvraag in te dienen. Het maximale bedrag per aanvraag €2000. Meer informatie: info@cultuurpleindefryskemarren.frl.

Subsidiepagina Gemeente: https://www.defryskemarren.nl/onderwerpen/subsidies_43385/