De penningmeester Yde Jan van de Lageweg uit Balk heeft aangegeven zijn penningmeesterschap te willen beëindigen.  Na tien jaar trouwe dienst legt hij de vrijwilligersfunctie neer op 1 januari 2020. Nu begint voor ons bestuur de zoektocht naar een even goede opvolger. Wij gaan ons oriënteren en u kunt ons helpen door u zelf – of iemand anders – daarvoor aan te melden als kandidaat.

1. De ledenadministratie gebeurt door de secretaris en de penningmeester zorgt dat de bijdragen van 225 leden binnenkomen.
2. Jaarlijks opstellen van de meerjarenbegroting en de jaarrekening.
3. Beheren van in- en uitgaande financiën.
4. Begeleiden van subsidieaanvragen.
5. Bijwonen van gemiddeld vier bestuursvergaderingen per jaar.

Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met de H.W.G. voorzitter Jan Geert Vogelzang, tel. 0514-602961. Dat kan ook via dit e-mailadres of zijn eigen e-mailadres jgvogelzang@gmail.com.

Het bestuur van het Histoarysk Wurkferbân Gasterlân

Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
Website: http://www.geschiedenisgaasterland.nl/

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierPost comment