Op maandag 27 mei, een van de eerste werkdagen van de nieuwe wethouder van de Gemeente de Fryske Marren Roel de Jong zochten Sytske Atsma en Johan Heegsma hem op in het Gemeentehuis.
Wij kregen de gelegenheid om de geschiedenis van Cultuurplein aan hem te vertellen, maar informeerden ook naar de culturele belangstelling en betrokkenheid van de wethouder.

In aanwezigheid van cultuurambtenaar a.i. Ebrien den Engelsman hebben wij een aantal zaken besproken. Wij stelden vragen over de contacten met ambtenaren, het subsidiebeleid, de zaken rond de oefenruimten voor verenigingen en de actualisatie van de Kadernota Cultuur.

De wethouder gaf aan dat hij de waarde van samenwerking van culturele en organisaties en andere maatschappelijke organisaties van belang acht, zodat de intrinsieke waarde van cultuur en maatschappelijke waarden elkaar versterken.

Wij overhandigden de wethouders een lijst met de namen van Cultuuraanbieder die bij Cultuurplein de Fryske Marren op dit moment bekend zijn. Dit om hem onze culturele rijkdom onder ogen te brengen en wij bepleitten dat hij ons motto : In Mienskip sûnder Kultuur is gjin mienskip uitgangspunt van zijn functioneren als wethouder voor Kunst en Cultuur zal laten zijn.

In het Coalitieakkoord staat te lezen dat door de Coalitiepartijen het werk van Cultuurplein wordt gewaardeerd. Dit uitgangspunt en goede kennismaking met de wethouder geeft ons moed voor de toekomst wat de verhouding met de Gemeente betreft.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierPost comment