‘Wij waarderen de inzet van Cultuurplein De Fryske Marren en willen organisaties als deze actief betrekken bij de nieuwe Kadernota Cultuur” staat er in het kersverse coalitieakkoord van onze gemeente. Het is fijn dat de gemeente het Cultuurplein waardeert en een appel op ons doet. Daar geven we natuurlijk graag gehoor aan. Maar daarvoor hebben we wel versterking nodig. Kunnen we op jou rekenen?

De eerste cultuurnota van onze jonge gemeente werd in 2014 geschreven. Deze pleitte voor meer samenwerking in de culturele sector. Voor amateur- en professionele cultuurmakers was het aanleiding om de handen ineen te slaan en Cultuurplein De Fryske Marren op te richten. Nu, vijf jaar later, is het geweldig om te zien dat we onderdeel zijn van gemeentebeleid en dat we serieus worden genomen als belangenbehartiger van de sector.

Tijd voor de volgende stap
Zo organisch als we ontstaan en gegroeid zijn, zo groot is nu de behoefte aan meer vastigheid in onze organisatie. We willen ons van een ‘collectief’ omvormen tot een organisatievorm die meer zeker- en vastigheden biedt. Zo kunnen we ook de continuïteit waarborgen. Welke organisatievorm het wordt is nog niet besloten, maar wat al wél vaststaat is dat we daarvoor nieuwe enthousiastelingen nodig hebben!

Van aanvoerder naar voorzitter
Als collectief had het Cultuurplein formeel geen voorzitter, meer een aanvoerder. Johan Heegsma geeft, nu hij 80 is, het stokje graag over. Wat de voorzitter volgens hem nodig heeft? “Vooral passie en bevlogenheid voor kunst en cultuur. En tijd en energie. Verder denk ik dat de nieuwe voorzitter vooral organiserend, stimulerend en vertegenwoordigend zijn of haar mannetje moet staan.”

Onze beoogde voorzitter:

 • heeft passie voor kunst en cultuur en bestuurlijke ervaring
 • neemt het initiatief in de keuze van onze organisatievorm
 • vertegenwoordigt de cultuuraanbieders in onze gemeente
 • is gesprekspartner voor politiek en organisaties

Onze beoogde bestuursleden:

 • werken mee aan de continuering en verbreding van het Cultuurplein
 • dragen zorg voor de PR; met name social media en website
 • beheren ons adressenbestand van cultuuraanbieders in de gemeente
 • kunnen taken afstemmen op hun interesses en vaardigheden

Onze beoogde ambassadeurs:

 • vertegenwoordigen het Erfgoed-, Muziek-, Theater-, Literatuur- of Beeldende kunstplein
 • stimuleren samenwerking tussen hun ‘plein’ en andere disciplines
 • koppelen verenigingen en individuele cultuurmakers aan het Cultuurplein
 • verzamelen initiatieven uit de sector

Draag je steentje bij aan de culturele sector in onze gemeente. Stuur een e-mail naar info@cultuurpleindefryskemarren.frl.

Cultuurplein De Fryske Marren komt op voor de belangen van de culturele sector in de gemeente en stimuleert samenwerking tussen culturele instellingen. Het platform brengt cultuur voor het voetlicht bij raadsfracties, bepleitte met succes een wijziging in de subsidieregeling, is gesprekspartner voor gemeentelijk cultuurbeleid en beheert een digitale ontmoetingsplaats voor cultuurmakers en publiek: www.cultuurpleindefryskemarren.frl.

Als je als culturele organisaties en verenigingen elkaar regelmatig spreekt, dan weet je welke projecten er spelen en kun je mogelijk samenwerken. Zo kijken we nu met It Toanhûs naar voorspeelmiddagen in het nieuwe zaaltje van Museum Joure.” – Iris Nutma, Museum Joure en Mar & Klif.

Als bibliotheek werken we graag samen, ook met onze cultuurpartners: amateurverenigingen, museum en kunstencentrum. We zijn actief lid en ambassadeur van het Cultuurplein.” – Sytske Atsma, Bibliotheken Mar en Fean

Het Cultuurplein is een ontmoetingsplek voor het culturele leven in de Fryske Marren. Er worden ervaringen, ideeën en plannen uitgewisseld en we kijken hoe instellingen en verenigingen elkaar kunnen versterken.” – Emily Diepeveen-Zwart, It Toanhûs

1 Reactie

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierPost comment