Veel inwoners van gemeente De Fryske Marren zijn cultureel actief. Een instrument spelen, meedoen aan het iepenlofstpul, zingen in een koor of lid zijn van een leesclub; cultuur leeft.

Kunst en cultuur worden steeds meer op waarde geschat in onze gemeente. Culturele hoofdstad 2018 heeft daar ook aan bijgedragen, en het is goed als dit wordt doorgezet. Want zeg nou zelf: In mienskip sûnder keunst en kultuer is gjin mienskip. Tenminste dat vinden de mensen van Cultuurplein De Fryske Marren.

Trots op huidige aanbod
Al een paar jaar is het Cultuurplein ‘warber’ om het culturele klimaat in De Fryske Marren te bevorderen. De deelnemers zijn trots op het huidige culturele aanbod in De Fryske Marren. “Naast musea, cultureel erfgoed, bibliotheken en it Toanhûs kent onze gemeente meer dan honderd culturele verenigingen! En vergeet de kunstroutes, podia, exposities, het filmhuis en de grootste kunstmarkt van Noord-Nederland niet”, aldus Johan Heegsma, cultuurliefhebber en vanaf het eerste uur betrokken als voorzitter van het Cultuurplein.

Ontstaan van het Cultuurplein
In 2014 opperde de gemeente in haar cultuurnota de oprichting van een cultureel platform. “Een heel mooi streven”, aldus Heegsma, “want het ontbrak in onze gemeente aan een verbinder tussen alle culturele projecten, instanties en verenigingen. Maar tegelijkertijd was er ook minder goed nieuws. De subsidie voor de amateurverenigingen werd teruggeschroefd tot praktisch nul.”

“In mienskip sûnder keunst en kultuer is gjin mienskip”

“Samen met It Toanhûs, musea en bibliotheken in de gemeente besloten we niet af te wachten maar alvast een cultureel platform op te richten, die tegelijkertijd sparringpartner voor de gemeente moest worden. Cultuurplein De Fryske Marren was geboren. Vrijwel direct begonnen we de belangen te behartigen van de culturele sector door in gesprek te gaan met de wethouder over het voorgenomen subsidiebeleid.”

Eerste succes: subsidie kunst en cultuur
Het initiatief voor het Cultuurplein werd gewaardeerd door de gemeente en geleidelijk werd het contact tussen beide steeds intensiever, steeds beter. Resultaat was dat er, in elk geval tot 2020, een ondersteunings- en stimuleringssubsidie kwam voor culturele organisaties en projecten. Vooruitkijkend pleit het Cultuurplein voor voortzetting van deze, liefst wat grotere, subsidiepot. Het Cultuurplein stimuleert verenigingen om met nieuwe initiatieven te komen en samenwerking met elkaar aan te gaan. Want juist daarvoor is geld beschikbaar.

Nu vaste gesprekspartner gemeente
Inmiddels is Cultuurplein De Fryske Marren een vaste gesprekspartner voor de gemeente omtrent cultuurbeleid. “We komen op voor de belangen van zowel amateur als professionele ‘cultuurmakers’. Zo zijn we betrokken bij het herschrijven van de cultuurnota en praten we mee over uiteenlopende beleidsstukken. Van muziek in de klas tot de rol van cultuur in de omgevingsvisie.”

Maak kennis met het Cultuurplein en maak er vooral gebruik van

Cultuurplein De Fryske Marren
Het Cultuurplein komt op voor de belangen van de culturele sector in de gemeente en stimuleert de samenwerking tusen culturele instellingen. Het platform heeft al veel in gang gezet. Onder andere met de website en inspirerende avonden, maar ook door cultuur voor het voetlicht te brengen bij raadsfracties en mee te praten over cultuurbeleid.

Website brengt makers en publiek samen
Op de website van het Cultuurplein vinden ‘cultuurmakers’ en publiek elkaar. Zo is er een cultuuragenda die laat ziet wat er in de gemeente te doen is. De agenda biedt plaats aan alle culturele activiteiten (professioneel én amateur) binnen de gemeente. Plaatsing is gratis. Ook is er een vraag- en aanbodpagina voor cultuurmakers onderling. Een oproep daarop is eveneens gratis. www.cultuurpleindefryskemarren.frl

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierPost comment