Zonder blazers, strijkers of slagwerkers geen orkest. Natuurlijk: ze kunnen ook zonder elkaar muziek maken, maar zo mooi als samen klinkt het nooit. Eigenlijk geldt dat voor alle culturele actievelingen: als je samenwerkt ontstaat er meer. Nieuwe, mooie dingen. Nieuwe mogelijkheden ook. En nieuwe ontmoetingen.

Precies daarom stimuleert gemeente De Fryske Marren samenwerking in de culturele sector. Cultuurplein De Fryske Marren helpt cultuuraanbieders en -makers daarbij.

Het kan nóg mooier
In 2014 kwamen drie gemeenten samen, en daarmee feitelijk drie culturele domeinen. Het leverde een cultureel landschap op dat net zo gevarieerd is als het landschap waarin we leven in dit mooie stuk Friesland. Het culturele landschap is prachtig, maar wordt nog mooier als meer samengewerkt wordt, zo is te lezen in de eerste cultuurnota van onze gemeente. Het Cultuurplein is met die stelling aan de slag gegaan en ontwikkelde zich tot verbinder en belangenbehartiger van de cultuursector in De Fryske Marren.

Mooie voorbeelden
Je kunt samenwerken binnen je eigen discipline, zoals Stichting Muziekverenigingen FM fantastisch doet, en daarbuiten. Mooi voorbeeld van een kruisbestuiving is de ‘Passie van Maria Magdalena’, het unieke paasconcert van zanggroep Samar uit Balk, fanfare Melodia uit Wijckel, de beroemde zandtovenaar, een zanger en een gitarist. En wat te denken van Kulturele Rûte Tsjûkemar, die cultuurhistorische plekken verbindt met kunstwerken. Inspiratiebronnen voor iedereen die cultureel actief is in onze gemeente.

Hulp bij samenwerken
Mogelijkheden voor samenwerken zijn er te over in onze gemeente. Je moet alleen wel even weten met wie en hoe. Cultuurplein De Fryske Marren wil daarbij helpen. Wij verbinden de amateur- en professionele cultuursector in onze gemeente, met elkaar en onderling. Wij kunnen je bijvoorbeeld wijzen op voor jou/jullie interessante partners, omdat we de sector goed kennen en over een bestand beschikken van nagenoeg alle geregistreerde cultuurmakers in onze gemeente: van muzikanten tot kunstenaars en van koren tot leesclubs.

Wist je dat er subsidie beschikbaar is?

Advies over subsidies
Het Cultuurplein helpt ook bij het vinden van subsidies die de gemeente beschikbaar stelt. Want, hoewel niet in overvloed, die zijn er! Zo is er subsidie voor samenwerkingsprojecten en voor het organiseren van een serie activiteiten of evenementen gedurende een jaar. Mail met het Cultuurplein (info@cultuurpleindefryskemarren.frl), dan helpen wij je op weg.

Plaats evenement of oproep
Een derde manier waarmee het Cultuurplein samenwerking bevordert, is de website: www.cultuurpleindefryskemarren.frl. Hier vind je, naast een cultuuragenda, een vraag- en aanbodpagina voor cultuurmakers onderling. Zoek je bijvoorbeeld een zangeres of ‘speeltijd’ als acteur, of wil je een poëzieavond muzikaal omlijsten? Plaats dan gratis een oproep.

We hopen dat je geïnspireerd bent! Het Cultuurplein helpt gratis.

Cultuurplein De Fryske Marren
Komt op voor de belangen van de culturele sector in de gemeente en stimuleert samenwerking tussen culturele instellingen. Het platform heeft al veel in gang gezet. Het bracht cultuur voor het voetlicht bij raadsfracties, bepleitte met succes een wijziging in de subsidieregeling, is gesprekpartner over gemeentelijk cultuurbeleid en maakte een digitale ontmoetingsplaats voor cultuurmakers en publiek: www.cultuurpleindefryskemarren.frl.

Voel je geroepen
De huidige organisatie wordt gedragen door vrijwilligers en vertegenwoordigers van It Toanhûs, de musea en vooral Bibliotheek Mar en Fean. Maar om het Cultuurplein verder te ontwikkelen, is betrokkenheid nodig van meer cultuuraanbieders. Wees welkom! Stuur een e-mail naar info@cultuurpleindefryskemarren.frl.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierPost comment