De Kamermuziekdagen voor amateur musici (zangers en instrumentalisten) van Muziek aan de Luts van 2017 en 2108 waren een groot succes. De Kamermuziekdagen bieden de deelnemers de gelegenheid om samen met anderen een compositie in te studeren onder begeleiding van een professioneel musicus en dit werk te presenteren tijdens een concert. Het afsluitende concert van de Kamermuziekdagen 2019 zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 7 maart 2020 in It Breahûs te Balk.

Iedere amateur musicus in de regio kan zich opgeven, individueel of met een bestaand ensemble. Individuele belangstellenden wordt gevraagd om zich uiterlijk eind augustus 2019 op te geven, met opgave van wensen en mogelijkheden. In overleg met de docenten worden uit degenen die zich individueel hebben aangemeld ensembles geformeerd, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de aangegeven wensen en mogelijkheden. Bestaande ensembles kunnen zich tot uiterlijk eind oktober 2019 opgeven.

Er is dit keer rekening gehouden met een ruime voorbereidingstijd, zodat er voldoende gelegenheid is om aan de muzikale ontwikkeling van het samenspel te werken. In de periode oktober 2019 tot aan het concert ontvangt ieder ensemble twee tot vier uur les, afhankelijk van de grootte van het ensemble en de complexiteit van de muziek. Deze lessen worden door Muziek aan de Luts betaald.

Aan de deelnemers wordt een eigen bijdrage van € 25 gevraagd. Deelnemers mogen met meerdere ensembles mee doen, per ensemble betalen zij dan een bijdrage.

Opgeven of extra informatie aanvragen kan via: info@muziekaandeluts.nl

Geef daarbij aan welk instrument je bespeelt of welke zangstem je hebt, een indicatie van je niveau door middel van muziekschool diploma of de stukken die je speelt. En verder al je wensen met betrekking tot het samenspelen en de muziek.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierPost comment