Beste mensen,

Aan het begin van het jaar 2019 wil ik jullie allemaal, bestuurlijk of ondersteunend betrokken bij Cultuurplein De Fryske Marren, van harte alle goeds wensen voor het komende jaar.

Omdat wij tijdens de bijeenkomst in De Oorsprong niet volledig waren hebben wij toen het terugblikken en het vooruitkijken niet zo veel aandacht gegeven. Nu doe ik dat toch even.
Het initiatief van het in leven roepen van het Cultuurplein eind 2015 -voorjaar 2016 gaat dus nu het vierde jaar in.

Persoonlijk heb ik het als geweldig fijn ervaren dat wij tijdens de vergadering in De Oorsprong op 20 december 2018 met alle professionele organisaties en de amateursector besloten om in gezamenlijkheid over het voetlicht te brengen bij de de politieke partijen, de bestuurders en de ambtenaren, het maatschappelijk belang van kunst en cultuur.

Iedere organisatie gaat de eigen strijd aan over de subsidiëring door de gemeente in de nabije toekomst. Samen de krachten bundelen en klip en klaar maken dat het bij het werk in onze organisaties om veel meer gaat dan een cultureel project uitvoeren maar dat het ten diepste gaat om welzijn en geluk van de burgers. Sietske, Emily, Iris en Jon gaan met dit project aan de slag en en wij kunnen waar mogelijk ondersteunen.

Onze volgende vergadering is vastgesteld op 14 februari 2019, maar daarvoor zullen wij in kleine kring stappen zetten voor de bestuurlijke versteviging van onze initiatief. Wij zitten ondertussen met de mensen van Miks Welzijn over de toekomst in. Wij hopen dat het werk en alle belangen daaraan verbonden aan Miks zal worden gegund.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierPost comment