Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2018 van de Gemeente de Fryske Marren reikte wethouder Durk Durksz voor de eerste keer de Kultuerpriis De Fryske Marren uit. Door de jury werd de Kunstkring Gaasterland voor deze prijs voorgedragen. Anne Herrema nam de prijs in ontvangst. Het project van de banieren met gedichten langs de Luts en de prachtige
uitgave van deze gedichten was bepalend voor het toekennen van deze prijs. Burgemeester Fred Veenstra droeg aan het begin van de Nieuwjaarsrede een gedicht voor van Reinder van der Leest, uit deze uigave voor:

DICHTER
der stean ik
mei myn beide lofterhannen
en sjoch ta
hoe’t de mitselers de muorren sette
it timmerfolk de spanten slacht
de dekkers de pannen lizze
en hoe ‘t it mei-inoar in hûs wurdt

hoe moat ik sokke lju bewize
dat ik fan wurden
wol in wrâld bouwe kin

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierPost comment