De inspirerende bijeenkomst hierover op 31 mei jl. in Bibliotheek Joure was een succes. Alle organisaties en personen die bij het cultuuraanbod in De Fryske Marren betrokken zijn, waren uitgenodigd. Zo’n 35 mensen hebben hieraan gehoor gegeven en zijn met begeleiding van Titia Huisman aan de slag gegaan. Vanuit korpsen, koren, kleine podia, professionele instellingen en ook zelfstandige kunstenaars waren zij bereid om te vertellen over hoe zij en hun achterban kijken naar het belang van cultuur, hoe ze daar uiting aan geven, waar ze trots op zijn en hoe ze elkaar kunnen versterken. De doelstelling van het Cultuurplein was om de wensen en behoeften van de ‘cultuurdragers’ op te halen en hen te vragen welke rol het Cultuurplein hierbij kan vervullen als het gaat om belangenbehartiging en invloed uitoefenen op het gemeentelijk cultuurbeleid. Elkaar beter leren kennen stond deze avond centraal. Zo werden de leden van het Cultuurplein geïnterviewd over het ontstaan van het Cultuurplein, wat er tot nu toe is gedaan en wat daarvan de resultaten zijn. Vervolgens werd een ieder gevraagd zichzelf kort voor te stellen en in drie woorden te vertellen over zijn/haar passie voor cultuur. Dat werd met zoveel enthousiasme en plezier gedaan, dat alleen dat al de avond bijzonder en inspirerend maakte. In groepen werden vervolgens een drietal vragen beantwoord die aan het eind van de avond op creatieve wijze, cultuurdragers eigen, werden gepresenteerd. De avond was de aanzet tot elkaar beter leren kennen om uiteindelijk straks gezamenlijk te kunnen optrekken om de politiek en de gemeente bewust te maken van wat het maatschappelijk belang is van een bruisend cultureel leven in onze gemeente. Zoals ook toegezegd komt er een vervolg met opnieuw een uitnodiging aan iedereen! Na afloop bleef een groot aantal mensen nog even hangen om te netwerken met een hapje en drankje.

Inventarisatie uitkomsten 5 groepen. Inspiratieavond 31 mei 2017

Het Cultuurplein evalueert de inspirerende avond in haar vergadering op 3 juli 2017. Dan worden ook de uitkomsten besproken en komen we graag terug op het vervolg en welke activiteiten we gezamenlijk verder kunnen ondernemen.

Waar ben je trots op, wat wil je graag laten zien aan publiek?

 • Zonder subsidie een zaal vol mensen kunnen boeien
 • Verbinden van de jeugd
 • Jeugd erbij
 • Vereniging bestaat al lang. Met leuke voorstellingen
 • Laagdrempelig met kunst in aanraking brengen
 • Grootste kunstmarkt van Noord Nederland
 • Cultuurcoach is steeds beter te vinden
 • Goede voorstellingen neerzetten, iets bijzonders organiseren zoals een toneelroute (toanielkuierke)
 • De volgende dag gezamenlijk alles opruimen > geeft voldoening.
 • Het scheppen, creëren van chaos op een eerste repetitie naar een mooi concert
 • Sociale cohesie
 • Mijn persoonlijkheid laten horen
 • Dat je iets moois neer kunt zetten voor het publiek
 • Hoge betrokkenheid van onze leden
 • Met elkaar en voor elkaar
 • Verrassende aspecten
 • Door activeren van talent saamhorigheid creëren
 • Kippenvel: emotie, blijheid vanwege onze kwaliteiten die we samen inzetten

Hoe versterk je elkaar als cultuurdragers?

 • Heel belangrijk in deze fase
 • Samenwerken
 • Cultuur als drager van de gemeenschap
 • Website Cultuurplein:
 • Cultuuraanbod afstemmen met elkaar. (Komt meerdere keren naar voren)
 • Vraag en aanbod op website
 • Ontmoetingen
 • Forum
 • PR
 • Cursussen bijv. fondsenwerving, social media, beleid
 • Grote optredens/huiskamerconcerten
 • Andere financiële potjes aanspreken (voorbeeld is ruimtelijke ordening)
 • Gezamenlijk ruimten gebruiken. Samen vechten voor een andere ruimte. (als voorbeeld It lokaal)
 • Cultuurplein als aanspreekpunt van onderaf naar de gemeente toe en advies gevend orgaan
 • Brede scholen > beheer is probleem
 • Voorzieningen in de gemeente: inventarisatie van alle verenigingen qua huisvesting. Welke frequentie in gebruik?
 • Gezamenlijk optreden (komt meerdere keren naar voren)
 • Gezamenlijk lobbyen naar politieke partijen in aanloop van de verkiezingen. Met 1 stem: Cultuurplein
 • Binnen een vereniging versterken de leden elkaar
 • Leren van elkaar: hoe ga je creatief om met schaarse middelen
 • Hoe houd je het betaalbaar.
 • Informatievoorziening, fondsen en subsidie
 • Beleidszaken met de jeugd
 • Niet weggooien wat goed is, niet alleen geld beschikbaar stellen voor ‘nieuwe’ dingen
 • Transparant in regelgeving/kaders
 • Aansluiten bij Cultuurplein
 • Digitaal, sociale media: elkaar aandacht geven> berichten delen.

Wat is er nog niet wat je wel graag zou willen/wat wel noodzakelijk is?

 • €€€€€
 • De mogelijkheid om onze ideeën en wensen te verwezenlijken
 • Nieuwe leden
 • Cultuurbeleid van onder af
 • Goede locatie voor repetities en uitvoeringen
 • Informatiezuil met daarop programma cultureel aanbod. In plaats van al die borden bij de invalswegen
 • Friese kunstenaars en Friese liederen in 2018
 • Uitwisseling met muziek-koor-dans
 • Duidelijkheid vanuit de gemeente. Eenduidig cultuurbeleid. Hoe ziet de gemeente dit in de toekomst. Onderzoek door studenten (vanuit potje cultuurplein betalen)
 • Pragmatisch bij het beoordelen van voorstellen
 • Inspiratie om iets met de cultuurnota te doen
 • Ondersteuning/versterking van cultuuronderwijs op (basis)scholen

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierPost comment