Samenwerken aan cultuur in De Fryske Marren

De inspirerende bijeenkomst hierover op 31 mei jl. in Bibliotheek Joure was een succes. Alle organisaties en personen die bij het cultuuraanbod in De Fryske Marren betrokken zijn, waren uitgenodigd. Zo’n 35 mensen hebben hieraan gehoor gegeven en zijn met begeleiding van Titia Huisman aan de slag gegaan. Vanuit korpsen, koren, kleine podia, professionele instellingen en ook…