Netwerkbijeenkomst over Cultuur voor scholen en aanbieders op 31 mei in Lemmer

Vorig jaar, 3 november 2016 , werd tijdens de regionale KEK-inspiratiebijeenkomst in het Woudagemaal in Lemmer teruggeblikt op vier jaar Kultueredukaasje mei Kwaliteit in De Fryske Marren. Eén van de doelstellingen van Kek in De Fryske Marren was minimaal twee netwerkbijeenkomsten per schooljaar organiseren voor de uitwisseling van ideeën tussen scholen en aanbieders. Er zijn…

Meer muziek op basisschool de Reinbôge in Bantega!

Vanaf volgend schooljaar wordt er op De Reinbôge in Bantega meer muziek gemaakt! In samenwerking met cultuurcoach Marijke en It Toanhûs heeft de basisschool, in het kader van de muziekimpulsregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie, een plan gemaakt en een aanvraag gedaan. Onlangs heeft De Reinbôge  bericht gekregen dat hun aanvraag is gehonoreerd. Gezien De Reinbôge…